Waterschap heeft oplossingen IJsseldijkversterking vastgesteld

Gepubliceerd op 13 oktober 2018 om 10:49

Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft afgelopen dinsdag het definitieve voorkeursalternatief vastgesteld voor het dijkversterkingsproject KIJK, Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. Bewoners die hebben gereageerd op het voorstel krijgen uiterlijk 18 oktober individueel antwoord op hun reactie. De dag daarop wordt in het projectgebied een projectkrant bezorgd en op dezelfde dag komen de definitieve stukken met de Nota van Antwoord beschikbaar op de website van het waterschap. Of er wordt ingegaan op gevraagde de meekoppelkansen bij de herinrichting ten behoeve van recreantie na het technisch herstel, vermeldt de nieuwsbrief die HHSK vrijdag 12 oktober stuurde niet.

Over de 10,5 km lengte bestaat het plan uit bijna 3 kilometer voorlandoplossing, ruim een halve kilometer grondoplossing, 200 meter grondoplossing met een hulpconstructie (zogenaamde type II). Het grootste deel van het traject, bijna 7 kilometer, krijgt een zelfstandig waterkerende constructie (type I).


«   »