Wateraanvoer tijdens droogte bewijst waarde

Dijkgraaf Rogier van der Sande van Hoogheemraadschap Rijnland stelt dat de extra zoetwateraanvoer via de Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA) naar West-Nederland zijn waarde heeft bewezen. Er is voldoende toevoer via de normale waterwegen en door regenval om met de KWA, die 64 dagen in werking was, te stoppen. Hij ziet de afgelopen droogteperiode als een stresstest. Verwacht wordt dat er in de toekomst vaker een beroep op de KWA zal worden gedaan om verzilting van de Hollandsche IJssel tegen te gaan. Tot het niveau op orde is laten de Stichtse Rijnlanden via het Amsterdam-Rijnkanaal voorlopig nog drie kubieke meter water per seconde in.

Toen de verzilting het sterks dreigde, waren de waterschappen door noodmaatregelen en samenwerking in staat een toevoer van 15 kubieke meter per seconde te realiseren, dat is per uur meer dan de inhoud van 21 Olympisch zwembaden. Vanaf 2021 moet door maatregelen deze hoeveelheid standaard kunnen worden ingelaten zonder noodprocedure. Ruim twee keer zoveel als nu mogelijk is.

Foto Abraham Kroesgemaal Moordrecht (©Rob Stolk Concepts)


«   »