Inschrijving voor Hollandsche IJssel Armada zondag 26 augustus is begonnen

Gepubliceerd op 8 augustus 2018 om 15:04

De stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders (sHIJAA) roept watersportliefhebbers op om zondag 26 augustus onderweg aan te haken en mee te varen achter het Vlaggenschip ‘van Utrecht' dat 10 uur vertrekt vanaf Marnemoende in IJsselstein of het Vlaggeschip paviljoenschip Zeldenrust dat vertrekt om 11 uur bij  Vuykpark in Capelle aan den IJssel. Ze zijn herkenbaar aan de vlaggen van de stichting. Beide schepen komen rond 14 uur in Gouda aan. Voor velen uit de provincie Utrecht zal Gouda te ver zijn, daarom houdt het vlaggeschip uit IJsselstein om 12 uur een tussenstop in Oudewater, zodat volgers dat als keerpunt kunnen gebruiken.
Zoals het er nu naar uitziet wordt het qua weer een mooie dag »
 
Het is de bedoeling dat alle mensen die recreatief gebruik maken van de IJssel aanhaken en meevaren zolang ze dat leuk vinden. Het eindpunt is Gouda. Het zou leuk zijn als het daar gezellig druk op het water eindigt. De organisatie snapt dat het voor velen te lang gaat duren om op tijd terug te keren. Het halen van Gouda is niet het doel, wel het samen varen. De stichting wil zo laten zien dat ze het belangrijk vindt dat niet alleen beroepsvaart, maar vooral pleziervaart graag gebruik maakt van deze vaarweg. Met de armada maakt de stichting een statement dat er verbeteringen moeten komen voor de recreatie op en langs het water en dat de aanleg van meer goed geoutilleerde aanmeerplaatsen bij toeristische knooppunten, natuurgebieden en kernen noodzakelijk is om de snel groeiende hoeveelheid bezoekers veilig en goed te ontvangen en de huidige recreanten meer te bieden.
 
Wie wil meevaren met zijn boot, kano, sloep of schip kan zich aanmelden via de website van de stichting www.HollandscheIJsselAltijdAnders.nl. Deelname is gratis. De deelnemers krijgen als ze onderweg aanhaken en aangemeld zijn een vaantje. Via de site kunt u ook de poster downloaden van het evenement.
 
De stichting daagt tevens amateurfotografen, -filmers uit dit evenement vast te leggen en hun opnamen te publiceren via de social media en deze beschikbaar te stellen voor publicatie op deze site van (sHIJAA).
 
Programma Armada (zwaan-kleef-aan):
10 uur Vertrek Vlaggeschip ‘van Utrecht’ vanaf jachthaven Marnemoende in IJsselstein
11 uur Vertrek vlaggenschip ‘van Zuid-Holland’ vanaf Vuykpark in Capelle aan den IJssel
12 uur Tussenstop Vlaggenschip ‘van Utrecht’ in Oudewater
14 uur Aankomst beide schepen aan de IJsselkade in Gouda.
 

 


«   »