Museumschipbezitters overleggen met financiële instellingen over vaarverbod

Gepubliceerd op 13 augustus 2018 om 10:52

De Arkotheker, een intermediair voor het financieren van woonschepen, noemt de Rabo al lacherig 'Ruimt Alle Boten Op'. Deze bank was de laatste die het eigenaren van woonschepen met een vaste ligplaats toestond te varen met hun schip. Eerder stopte ING al met het verstrekken van hypotheken. De reden is verscherpte Europese regelgeving voor het bankwezen.

Het betekent dat museumschepen, die een vast ligplaats hebben, uitsluitend kunnen uitvaren als er geen hypotheek op rust. De sector Varend Erfgoed gaat erover in gesprek met de Rabobank en een brainstormsessie beleggen met financiële instellingen om naar oplossingen te zoeken die het financiële risico, want daar draait het allemaal om, te verkleinen.

Varend Erfgoed dat niet mag varen?

Het is vreemd dat Varend in 2016 Erfgoed een monumentenstatus heeft gekregen, maar vervolgens niet mag varen als daar een hypotheek op rust. Martine van Lier van adviesbureau ErfgoedWerf, die zelf in een luxe motor uit 1924 in Rotterdam woont, heeft hierover ondermeer gesproken met Kees-Jan Dosker, directeur van het Nationaal Restauratiefonds. Een overheidsinstantie die wel financieringen verstrekt voor restauratie en herbestemming van onroerend goed dat onder monumentenzorg valt, maar die nog niet is ingespeeld op de nieuwe situatie waarbij mobiel erfgoed eveneens onder monumentenzorg valt. Volgens Van Lier wil Dosker meedenken en ziet hij een oplossing in een financieringsmix.

Welke acties vervolgens door de belangenorganisaties worden ondernomen hangt af van brainstormsessies met alle partijen die in september gaan plaatsvinden.

Foto werkhaven Ver-Hitland 2013 (©Rob Stolk Concepts)


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.