Bij droogte draagt Nederland water naar zee

Gepubliceerd op 6 augustus 2018 om 15:15

Drinkwater is er genoeg in de zoetwaterbuffers tijdens deze droge tijden. Ondanks de maatregelen sterven er dagelijks vele waterdieren, omdat beken droogvallen en gewassen en struiken verdorren. Ook de dijken zijn niet berekend op lange droogte en daar is het pappen, maar vooral nathouden. Hoe sterk ze zijn als het water snel stijgt, zal blijken als het water straks weer stijgt, ondanks de inspanningen van de vrijwilligers die de dijken bewaken. 

Niet het gebrek aan zoetwater, maar de verzilting speelt onze provincies parten. De rekenmeesters van waterschappen moeten alle zeilen bijzetten om dit tegen te gaan. Door de afname van de toevoer, dringt het zeewater steeds verder landinwaarts. Hierdoor kunnen de normale invoerpunten voor zoetwater niet worden gebruikt en stijgt het zoutwaterniveau in het grondwater, waardoor grondwater niet door tuinders kan worden gebruikt.

Meeste zout komt via Nieuwe Waterweg

De Nieuwe Waterweg, ruim aangelegd om de Rotterdamse haven goed bereikbaar te maken is tevens de belangrijkste veroorzaker van de penetratie van zout water als aanvoer van zoet water uit de Rijn stagneert. 

De stuw bij het Utrechtse Hagestein en de Bernardsluizen bij Tiel staan nu open om voldoende debiet te houden in de Lek, wat betekent dat de scheepvaart te maken krijgt met een lage waterstand. Schepen moeten via de Neder-Rijn varen tussen Duitsland en Amsterdam. (zie ook AD Rotterdam)

Hollandsche IJssel te zout voor achterland

Normaal is de Hollandsche IJssel goed voor de aanvoer van de Boskoopse telers en de Nieuwkoopse Plassen. Via omwegen lossen de waterschappen dit op door water uit de Lek en het IJsselmeer via het Amsterdam-Rijnkanaal de Leidsche Rijn en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel in te laten.

De land- en tuinbouw moet gebruik maken van dit oppervlaktewater en dat vraagt om inventiviteit (zie ook Nieuwe Oogst). Runderen hebben niet genoeg gras en moeten bijgevoerd en binnen blijven om te voorkomen dat de wortelstructuur van het gortdroge grasland niet wordt stukgelopen.

Een goed artikel over het watermanagement met heldere illustraties over de stand van zaken staat in De Ingenieur.

Lees meer »

 


«   »