Bij langere droogte dreigt verzilting voor Hollandsche IJssel

Gepubliceerd op 6 juli 2018 om 09:16

Het KNMI heeft net een nieuw, fijnmaziger klimaatmodel gepubliceerd, dat erop lijkt te duiden dat droge zomers in de toekomst mogelijk nog droger worden. Dit heeft gevolgen voor het Deltaplan Zoetwater, waarin Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten samenwerken.

In een extreem droge periode verzilt de Hollandse IJssel, meldt H20, een uitgaven van Koninklijk Nederlands Waternetwerk, waardoor er niet overal in het westen van het land voldoende zoetwater beschikbaar is. Door het inzetten van de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) Midden Nederland kan extra zoetwater worden aangevoerd vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Dat gebeurt zeer zelden en is nu nog niet aan de orde. De droogte moet dan veel langer aanhouden. Door de klimaatverandering kan de KWA in de toekomst wel vaker nodig zijn.

Lees meer »


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.