Gouda maakt werk van bodemdaling

Gepubliceerd op 29 juni 2018 om 10:24

Drie millimeter per jaar zakt de grond gemiddeld in Gouda. Samen met Hoogheemraadschap Rijnland gaat de gemeente onderzoeken wat er kan worden gedaan om overstromingen in het centrum te voorkomen. Vooral bij de Turfsingel, die het laagst ligt staat het water aan de lippen. Venetiaanse toestanden, want verlaging van de waterstand is geen optie, dan rotten de palen onder de woningen weg.

Ophogen is geen oplossing, want het opbrengen van meer gewicht zorgt juist voor een snellere daling en verzakkingen. Tijdens de Waterconferentie in de Sint Janskerk in 2018 werd pijnlijk duidelijk dat alleen onderheide fundaties voor wegen en woningen de oplossing zijn om verzakking door het inklinken van de veenbodem tegen te gaan, maar deze oplossing is onbetaalbaar. Alhoewel... De waardestijging van de de populaire grachtenwoningen dit wel eens zou kunnen compenseren. Maar wie financiert deze operatie?

Duidelijk is dat de opgave er niet alleen voor de gemeente ligt, maar ook voor de eigenaren van het onroerend goed in de gemeente. De gemeente wil het plan eind 2019 klaar hebben. Voor die tijd willen de partijen kijken of er maatregelen kunnen worden genomen om overlast te voorkomen.

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.