Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders geboren

Gepubliceerd op 8 mei 2018 om 11:45

Dinsdag 8 mei is de zonnige oprichtingsdatum van de stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders. De organisatie die de vrijetijdseconomie van het stroomgebied van de IJssel wil versterken. Dit doet ze ondermeer door promotionele activiteiten te stimuleren en de recreatiemogelijkheden te verbeteren in het gebied van Vreeswijk (Nieuwgein) tot en met Krimpen/Capelle. De stichting zet vooral in op de mogelijkheden die de getijrivier biedt en de aantrekkingskracht van het erfgoed, het landschap en de kernen van de middeleeuwse stadjes. Het intiatief komt van, en wordt vooralsnog gesubsidieerd door de Regio Midden Holland, met geld van de Provincie Zuid-Holland. De Kansenkaart die in 2017 door Stichting Waterrecreatie Nederland in samenwerking met Erfgoedwerf is samengesteld was de aanzet tot de oprichting van de stichting.

 

Bestuur

Voorzitter wordt Jan Kromwijk (o.m. ex-wethouder uit IJsselstein, secretaris en interim penningmeester Peter Both (TeVoet) uit Haastrecht. Leden zijn Piet Six (verzorgt o.m. rondvaarten in Oudewater), Janine Nauta (directeur Streekmuseum Krimpenerwaard), Ariann Kraaijveld (mede-directeur Leefgoed de Olifant Ver-Hitland, Nieuwerkerk) en Klaas Dogterom (ex-wethouder van Ouderkerk en ex-voorzitter van museum Gemaal Hoge Boezem achter Haastrecht.

Gildes

Het is de bedoeling dat onafhankelijk van elkaar werkende IJsselgildes bestaande uit betrokken vrijwilligers, gecoördineerd door bestuursleden, projecten op zich gaan nemen die het doel steunen. Janine Nauta zet zich in voor een betere onderlinge samenwerking tussen musea en oudheidkamers langs de IJssel. Klaas Dogterom houdt zich bezig met de meekoppelkansen voor recreatie die het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard biedt. Piet Six organiseert een armada over de IJssel die eind augustus moet plaatsvinden en Peter Both houdt combineert en maakt informatieve wandel- en fietsroutes langs de IJssel.

Projectbureau

Twee part time projectleiders zijn aangesteld om het bestuur en de gildes organisatorisch en pormotioneel te ondersteunen. Ze zijn bereikbaar via contact@hollandscheijsselaltijdanders.nl


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.