Nieuwsarchief

Actueel

2020

2019

2018

Oktober 2018

Archeologen vonden 7000 jaar oud kamp uit Swifterbantcultuur langs IJssel in Zuidplaspolder

Onder de ronde waterplas in de nieuwe Goudse wijk Westergouwe liggen restanten van een meer dan 7000 jaar oud kamp van Swifterbanters. Organisch materiaal als bot, hout, vis- en plantenresten ligt goed geconserveerd op de bodem onder speciale afdekmatten. Deze moeten voorkomen dat de vindplaats vervormt of beschadigd raakt door beheerswerkzaamheden. Het gebied wordt gemonitord zodat dat het archeologisch stabiel blijft.

Lees meer »

Boek over Goudse Clarissen uit

Dankzij crowdfunding en subsidie van Provincie Zuid-Holland konden Archeologische Vereniging Golda en ADC-Archeoprojecten het onderzoek afronden van het Clarissenklooster (ca. 1467-1592) aan de Nieuwehaven van het Clarissenklooster. Bij de opgraving is de fundatie van de complete kapel van het Clarissenklooster blootgelegd met daarin ondermeer veertien begraven personen. De bevindingen zijn beschreven in een boek met de lange titel kreeg: Ora et labora, bidden en werken op het terrein van het Clarissenklooster. De presentatie vond afgelopen vrijdag 26 oktober plaats in de Chocoladefabriek.

Lees meer »

Waterschap wil sloten in Krimpen vergroenen

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil als proef grof of gedoornd hoornblad en waterpest in sloten in Krimpen aan den IJssel uitzetten om de waterkwaliteit te verbeteren. Adviesbureau Witteveen en Bos heeft bodemmateriaal op plekken geschept waar het water helder is en daar waterplanten in geënt. Ze worden voor de winter teruggeplaatst in de hoop dat de planten die zuurstof genereren volgend voorjaar aanslaan.

Lees meer »

Heikikker dwarsboomt uitbreiding Tappersheul in Oudewater

Bij het flora- en faunaonderzoek van het gebied waar de uitbreiding van industriegebied Tapperheul moet komen, is de heikikker aangetroffen die op de rode lijst staat. De kikker wordt hooguit zes centimeter lang en de mannetjes zijn blauw in paartijd. Pas volgend voorjaar kan worden vastgesteld hoe groot de populatie is.

Lees meer »

Inktviszwam gespot in Capelse heemtuin

Deze curieuze stinkzwam wordt steeds vaker gespot. Zo ook door Peter Kroes in de Capelse heemtuin, vermeldt hij zelf op de Facebooksite van Stichting Zuid-Hollands Landschap. Oorspronkelijk is deze zwam afkomstig uit Tasmanië en Australië, maar hij schijnt het hier ook naar zijn zin te hebben. Waarschijnlijk zijn de sporen in de Eerste Wereldoorlog met de Australische soldaten meegekomen. Net als andere stinkzwammen komt hij uit een duivelsei. Gewoonlijk is hij van juli tot september te zien.

Lees meer »