Goudse delegatie laat zich voor herinrichting waterfront inspireren in Maassluis

Gepubliceerd op 4 maart 2020 om 11:42

Met Hans du Pré van Sterk aan de IJssel aan het stuur van een gehuurd busje, gingen vertegenwoordigers van belangengroepen en het Goudse gemeentebestuur woensdagmiddag 4 maart naar Maassluis. Ze wilden in die stad inspiratie op te doen over de manier waarop in Gouda het waterfront autoluw en hoogwaardig ingericht kan worden met meer aanmeerplekken. Als kers op de taart, zou de oude Havensluis aan de Veerstal weer een actieve rol als toegang van de stad via water moeten gaan vervullen.

Het Watersportverbond, Sterk aan de IJssel en Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders willen het waterfront van de stad verlevendigen en beter bereikbaar maken via water. Maassluis kan als voorbeeld dienen, want daar werd onlangs door burgerinitiatief een oude zeesluis in ere hersteld. Burgemeester Pieter Verhoeve en wethouder Thierry van Vugt van Gouda waren ook uitgenodigd mee te gaan.

De delegatie werd ontvangen door burgemeester Edo Haan van Maasluis en leden van de Stichting Monstersche Sluis in het historische pand waarin het toeristeninformatiepunt is gevestigd van Ervaar Maasluis.

Voorzitter Bert de Reuver van deze stichting gaf daar een presentatie over het eerherstel van de sluis waar de gemeente Maassluis haar naam aan dankt. Hij vertelde dat het maatschappelijk belang van de werkende sluis, die voor veel meer levendigheid zou zorgen in het stadshart en meer mogelijkheden kon bieden voor de pleziervaart, ervoor zorgde dat de gemeente en het waterschap niet alleen besloten de sluis aan de stichting te verkopen, maar ook om een 'bruidsschat' te mee te geven voor het onderhoud voor de komende dertig jaar.

Met gelden van ondermeer de Provincie Zuid-Holland (Maassluis ligt op de erfgoedlijn van de Trekvaart), het Prins Bernhardfonds, het Fonds Schiedam Vlaardingen en het Hof van Delfland, kon deze restauratie plaatsvinden. De manier waarop de fondsenwerving is verlopen om de renovatie te kunnen bekostigen en het geduld dat nodig was om de plannen te realiseren, was zeker een leermomentje voor de Goudse delegatie. De actie, die in 2008 begon met het creëren van een breed draagvlak bij overheden en Maassluizers, kon na tien jaar op 1 september 2018 worden afgerond met de feestelijke opening.

Alvorens terug te keren naar Gouda maakte het gezelschap een vaartochtje door de imposante sluis die de Noordvliet met de Nieuwe Waterweg verbindt. De in oude glorie herrezen sluis wordt met de hand bediend. In een klomp aan een hengel kan op de traditionele manier de passant zijn bijdrage leveren. De 25 vrijwilligers die het sluiswachtersteam vormen hebben allen een grootvaarbewijs moeten halen, omdat dit vereist is voor het gebruik van de marifoon.

Goudse Havensluis van historisch belang

Tot de realisatie van het Panamakanaal, gaf de Havensluis in Gouda, bij het Tolhuis op de Veerstal, toegang tot de langste schutsluis ter wereld (800 meter). Deze schutsluis werd aan de andere kant afgesloten door de deuren van de Donkere Sluis en het Amsterdams Verlaat.

De Goudse schutsluis was vroeger een belangrijk onderdeel van de enige vaarweg door de Lage Landen. Deze liep vanaf de grote rivieren via Haarlem en Amsterdam naar de Oostzee. De sluizen leverden niet alleen tol op. In de lange tijd die het de schippers kostte om door flessenhals Gouda te varen, kon ook flink worden gehandeld, vonden herstelwerkzaamheden plaats en vierden kroegen en bordelen hoogtij.

Door de komst van de Statensluis, aan het begin van de Gouden Eeuw, die lag tussen de huidige Mallegatsluis en de stearinefabriek Croda, kon Gouda sneller worden gepasseerd, maar dat was alleen toegestaan voor de marineschepen van de jonge Republiek.

Tot rond 1800 werden grotere handelsschepen die alleen door de Statensluis konden, gedwongen om minimaal 24 uur in Gouda te blijven liggen ten bate van de middenstand.

De sluizen werden om veiligheidsredenen echter definitief vergrendeld na de Watersnoodramp van 1953. Alleen via een duiker kan nu nog water worden ingelaten. Omdat het varen via de historische schutsluizen door Gouda vanaf dat moment niet meer mogelijk was, raakten ze in verval en werd het stil langs de Haven en de Gouwe, waar het vroeger bruiste van het leven.

Foto boven: ingang via Havensluis, met links het oude tolhuis. Foto onder: de Donkere sluis.

Burgemeester Edo Haan (Maassluis) vertelt over de geschiedenis van de Monstersche Sluis tegen zijn collega Pieter Verhoeve en wethouder Thierry van Vugt (Gouda).

Gouwenaar Paul Smelt, tevens bestuurslid van de Watersportbond, luistert op weg naar het schutten van de Stil, naar uitleg van voorzitter Bert de Reuver van de Stichting Monstersche Sluis.

Hans du Pré van Sterk aan de IJssel (midden) wordt helemaal gelukkig bij de gedachte dat de Haven weer het kloppend hart van Gouda wordt.

Foto boven: ingang via Havensluis voor 1953 (fotograaf onbekend)


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.