Hitland en Rottemeren onderdeel van Hof van Delfland

Gepubliceerd op 26 november 2019 om 17:18

Hof van Delfland is geen hof, maar een aaneengesloten gebied in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Grotere steden (Rotterdam, Den Haag, Delft, Zoetermeer) en dorpen, kernen, gemeenten (Westland, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Zuidplas), met de kust, rivieren, weiden en water. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en Dunea beheren en ontwikkelen hier samen met boeren en andere organisaties natuur en landschap. Landschapstafel Hof van Delfland neemt initiatieven die moeten zorgen voor het behoud van het groene gebied en maakt het buitengebied voor bewoners aantrekkelijk om in te recreëren. Op dit platform vind je de projecten die met behulp van het Landschapsfonds de kwaliteiten van het groene landschap beheren, behouden en ontwikkelen. Zie ook www.LandschapstafelHofvanDelfland.nl. Wethouder Daan de Haas is de vertegenwoordiger van de gemeente Zuidplas. De non profit online uitgaansagenda voor Hof van Delfland waartoe langs de Hollandsche IJssel ook het recreatiegebied Hitland met Park Hitland onder valt, vindt u onder www.HofvanDelfland.nl 

Vereniging Regio Water (VRW) is nauw verbonden met de Landschapstafel. VRW legt de verbinding van het (groot) stedelijk gebied met water en pleit voor een herontdekking van het cultuurhistorische waternetwerk, iets wat onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse identiteit. De hoofddoelstelling van VRW is het beter benutten van de historische vaarwegen voor waterrecreatie, toerisme, economische ontwikkeling en cultuurhistorische beleving in . Meer over VRW www.RandstadWaterbaan.nl 

Foto: evenemententerrein Park Hitland met ijsbaan.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.