24 onderzoeksprojecten ter voorkoming bodemdaling

Gepubliceerd op 25 november 2019 om 12:17

Het Groene Hart en andere veengebieden kampen met een zakkende bodem door zetting en het inklinken van veengrond door ontwatering en droogte. De bodemdaling heeft grote impact, vanwege de CO2 uitstoot in het landelijk veengebied, het inklinken van agrarische gronden en kosten door verzakkingen in stedelijke gebieden die in de miljarden lopen. Dit vraagt om nieuwe invalshoeken voor wegenonderhoud, de agrarische sector en de fundering van woningen. Daarom dienden acht regionale overheidsorganisaties gezamenlijk een aanvraag in bij het Rijk voor de Regio Deal bodemdaling Groene Hart (RDbGH). Overheden, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven kunnen hierin samenwerken bij de aanpak van bodemdaling door innovatieve experimenten uit te voeren en slim samen te werken. Binnen RDbGH die 21 november van start ging in Fort Voordorp in Groenekan, worden verschillende projecten uitgevoerd die zijn onderverdeeld in de drie categorieën Stad, Land en Kennisontwikkeling. Dit kan gaan om experimenteren met natte teeltproducten, tot het zoeken naar oplossingen voor funderingsproblemen, inzetten van nieuwe bouwtechnieken en lichte ophoogmaterialen voor wegen. Deze kennis kan ook elders, zelfs internationaal, worden toegepast. De acht samenwerkende overheden van RDbGH zijn de gemeenten Alphen aan de Rijn, Woerden en Gouda, de provincies Zuid-Holland en Utrecht en de waterschappen Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard en de Stichtse Rijnlanden. Er is 20 miljoen beschikbaar, waarvan het Rijk de helft voor zijn rekening neemt. Het gaat om 24 projecten in de gemeenten Zuidplas, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan de Rijn, Krimpen aan de IJssel, Krimpenerwaard, Gouda, Woerden en Stichtse Vecht. Meer hierover www.bodemdalingdebaas.nl 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.