Delen van ons land teruggeven aan zee?

Gepubliceerd op 20 september 2019 om 14:55

Op sommige plekken is de nieuwe strijd tegen het water al begonnen. In de polders, waar de bodemdaling het sterkst is, zoals in de Krimpenerwaard, is de situatie nu al nijpend. Maar waar de één kansen ziet en cranberries verbouwt op het natte land, blijft de ander het liefst zo lang mogelijk Goudse boerenkaas maken. De zeespiegel stijgt en de bodem zakt. Maar hoeveel weten we niet. Waar we het gevecht tegen het water de afgelopen eeuwen nog met dijken, waterschappen en een Deltaplan het hoofd konden bieden, zullen die toepassingen de komende honderd jaar misschien niet meer toereikend zijn. De verwachtingen omtrent zeespiegelstijging lopen namelijk zeer uiteen: van 30 centimeter tot 1 meter of meer in de komende 100 jaar. In de documentair Waterlanders besteedt de VPRO Tegenlicht daar zondag 22 september om 21.05 uur aandacht aan. Doordat...

Doordat de projecties zover uiteenlopen, gaat het bedenken van mogelijke oplossingen gepaard met veel onzekerheid. Immers, bereiden we ons voor op een situatie waarin straks half Nederland onder water staat, of stijgt de zeespiegel straks maar nauwelijks? Nederlandse ingenieurs ontwerpen nu al extremere, en inventievere maatregelen.

Het omgaan met deze ingebedde onzekerheid – ook wel deep uncertainty genoemd – is de voornaamste uitdaging waarvoor ingenieurs, landschapsarchitecten en beleidsmakers zich gesteld zien. Welke oplossingen zijn dusdanig wendbaar dat ze toepasbaar zijn op alle mogelijke scenario’s? De kennis en ervaring om door te gaan met pompen en hogere dijken bouwen is er.

Maar blijft dat ook betaalbaar? Of moeten we op hele andere manieren gaan denken? En moeten we misschien delen van ons land gaan teruggeven aan de zee?

In de documentair Waterlanders komen aan het woord: Marjolijn Haasnoot (environmental scientist, Deltares), Geert van der Meulen (TU Delft) , Eric-Jan Pleijster (Lola Landscape Architects) en Gilles Erkens (aardwetenschapper bij Deltares). De regie is van Martijn Kieft.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.