Nieuw college Gedeputeerde Staten: samenwerking centraal

Gepubliceerd op 5 september 2019 om 14:34

Woensdag 4 september is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd. Het nieuwe college zet zich in voor een gezonde en groene economie, voor een bereikbaar Zuid-Holland, voor een verantwoord en realistisch klimaatbeleid. Het staat voor een inclusieve samenleving en een provincie waar de kwaliteit van water, lucht en natuur vooruit gaan en waar we de cultuurhistorische waarden behouden en kunnen beleven. De collegeleden stellen daarbij de samenwerking met inwoners, mede-overheden, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties centraal. De belangrijkste accenten voor de komende coalitieperiode staan in het coalitieakkoord ‘Elke dag beter. Zuid-Holland.’ In het College komen de gedeputeerden Floor Vermeulen, Jeannette Baljeu (beiden VVD) en Adri Bom-Lemstra (CDA) terug. Nieuw zijn Anne Koning (PvdA), Berend Potjer (GroenLinks) en Willy de Zoete (ChristenUnie & SGP).

Foto PZH


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.