Wethouder Daan de Haas wil graag meer aanlegsteigers in de IJssel

Gepubliceerd op 31 augustus 2019 om 14:27

De sterke groei in enkele jaren toont aan dat de recreatiesector langs de rivier veel potentie heeft. Recreatiewethouder Daan de Haas van de gemeente Zuidplas is tevens voorzitter de stichting die Park Hitland beheert en bestuurlijk trekker van de stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders. De wethouder vertelde bij de heropening van Restaurant & theehuis De Dames op Leefgoed de Olifant, dat hij zich sterk maakt voor meer aanlegplaatsen en boothellingen voor pleziervaart in de IJssel omdat daar duidelijk behoefte aan is. Die opmerking kwam niet uit de lucht vallen, van zowel Park Hitland als Leefgoed de Olifant liggen aan de IJsseldijk en hebben passanten en recreanten wat te bieden.

De Haas ziet daarom graag ondermeer een steiger voor pleziervaart naast de werkhaven op Ver-Hitland verschijnen, zodat bezoekers via het water Park Hitland en het Leefgoed kunnen bereiken. Binnenkort vinden er besprekingen plaats tussen het bestuur van stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders met De Haas en andere recreatiewethouders om te kijken hoe de plannen voor het getijdedeel van de rivier kunnen worden gerealiseerd, die de stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders in het Werkplan heeft opgenomen. De multifunctionele modulaire pontons die de stichting heeft laten ontwerpen, lijken de beste en slimste oplossing, maar de financiering moet wel van de overheden komen.

Dit en andere punten die het Werkplan behandelt komen in de komende weken aan de orde tijdens een overleg met de betrokken recreatiewethouders. 

Vast een een artist impression van een toepassing van de modulaire HIJ Altijd Anders-pontons die zowel in de lengte als breedt koppelbaar zijn. Het idee is om ze in het vaarseizoen neer te leggen bij toeristische knooppunten. In de breedte gekoppeld zijn ze ook inzetbaar als podium op het water bij een festival, zoals binnenkort in Gouda plaatsvindt vanwege het 750-jarig bestaan.


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.