Pleit beslecht: Krimpenerwaard krijgt geen oeververbinding

Gepubliceerd op 17 juli 2019 om 18:59

Het is nog aan de minister om een definitief besluit te nemen, maar de onderzoekscommissie heeft zijn keuze voor een nieuwe oeververbinding oost, die de Brienenoord moet ontlasten, op Rotterdam laten vallen. De oost-oost variant ofwel Ridderkerk-Krimpenerwaard lijkt daarmee van de baan. De lobby van diverse partijen, waaronder de Regio Midden-Holland, ondernemers en gemeenten uit de Krimpenerwaard onder aanvoering van VVD-wethouder Ria Boere van gemeente Krimpenerwaard, heeft het niet gehaald. De tegenstanders, vooral bewoners en liefhebbers van natuur en erfgoed kunnen juichen, speciaal de eigenaren van de Zaag55 en het IJsselmondse Huis den Donck.

Voorwaarde van het voorstel aan de minister is dat er 30 miljoen komt voor de verbetering van de doorstroming bij de Algerabrug, hetgeen in totaal 90 miljoen moet kosten. Wat hiermee wordt gedaan is nog niet duidelijk. Mobiliteitswethouder Judith Bokhove van Rotterdam denkt daarbij, volgens de NRC, aan vervanging of renovatie van de huidige brug. De ontbrekende 60 miljoen wordt door de betrokkenen overheden betaald.

Rotterdam wil graag het scenario voor een veel duurdere tunnel uitwerken, vooral om een Metroverbinding te krijgen die dan ondergronds een ov-ring krijgt. Met zo’n tunnel is 2,1 miljard gemoeid. Een brug is hinderlijk voor de scheepvaart, daarom was er ook vanuit de binnenvaart een lobby voor de oost-oost-variant. Aan de andere kant krijgt de stad de kans om met de beschikbare zak geld een nieuwe skylineicoon à la de Erasmusbrug te bouwen tussen de Esch en Feyenoord City, die al over zeven jaar zijn dienst kan bewijzen.

Het besluit om voor de oost-variant te kiezen had ook de voorkeur van de gemeente Ridderkerk. Het voorkomt verkeersoverlast en aantasting van natuur- en recreatiegebieden als de Donckse Velden met de unieke Donckse Grienden in Ridderkerk en de oude buitenplaats Het Huys ten Donck. 

Ook op eiland De Zaag in de Nieuwe Maas, op de grens van beide Krimpens, dat qua natuur aansluit op het vloedbos van Stormpolder, zal een zucht van verlichting klinken. Het gebied, beheerd door het Zuid-Hollands Landschap, werd onlangs door Rijkswaterstaat ingericht als getijdenatuurgebied en biedt samen met het ernaast gelegen oeverbos Stormpolder een biotoop voor bevers, steltlopers en andere fauna en flora.

De foto toont een installatie van kunstenaar Leo Jongenotter, die op De Zaag woont, die bezoekers aan de beeldententoonstelling eind mei wilde laten zien wat voor effect een brug zou hebben op het eiland.

 

Zaag55

Door te kiezen voor de oost-variant kunnen ontwikkelingen doorgaan van Zaag55. Marike van Cappellen en Leo Jongenotter willen de oostkant van De Zaag, waar nu al culturele activiteiten plaatsvinden, ontwikkelen met ondermeer horeca, ontmoetingsruimtes, slaapplaatsen en gelegenheden waar start-ups hun creativiteit en inventiviteit kunnen ontplooien. Ze willen daarbij inspelen op de natuur- en (water)recreatiemogelijkheden die het eiland, met een haven en uitzicht over de skyline van Rotterdam, te bieden heeft. Niet alleen voor de lokale bevolking, maar ook voor de omliggende verstedelijkte gebieden.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.