Zuid-Holland wil verder met personenvervoer over water

Gepubliceerd op 10 januari 2019 om 12:06

 

Het contract met de exploitant van de huidige ‘Waterbus’ loopt af per 31 december 2021. De provincie wil daarna voortbouwen op het succes, omdat personenvervoer over water een belangrijke vorm van openbaar vervoer is geworden in een drukke en waterrijke provincie als Zuid-Holland.

De provincie gaat concrete stappen zetten om het voortbestaan van de verbinding Rotterdam-Drechtstedenvanaf 2022 veilig te stellen. Leidraad hierbij is het in december vastgestelde beleidskader ‘Naar duurzaam en optimaal personenvervoer over water’. De provincie zet in op personenvervoer over water dat uitsluit op andere vervoersvormen, zoals fiets, overig openbaar vervoer en de auto. Het vormt zo een prima aanvulling op openbaar vervoer via de weg en draagt bij aan een snelle en comfortabele reis, ook voor grote groepen reizigers.

Een vraaggerichte invulling biedt kansen voor flexibel en fijnmazig personenvervoer over water. En knooppunten voor verschillende vervoersvormen bieden zowel oplossingen voor snelle en comfortabele verbindingen tussen dorpen en steden, als fijnmazig openbaar vervoer in de kernen en het buitengebied. Met dit beleidskader zet de provincie tevens in op het stimuleren van duurzame en innovatieve vormen van personenvervoer over water, waarbij volledig uitstootvrij vervoer de ambitie is. In het voorjaar van 2019 zal de provincie het Programma van Eisen vaststellen en volgt een concrete uitvraag waarop belangstellende aanbieders zich kunnen inschrijven.

Bron Zuid-Holland


«   »