Gouwe lastiger te bevaren voor pleziervaart

Gepubliceerd op 15 november 2018 om 11:37

Om wegopstoppingen te verminderen zullen de hefbruggen in Alphen, Bosloop en Waddinxveen minder maar langer opgaan, melden de gedeputeerden Floor Vermeulen (VVD) en Rik Jansen (SP) van Provinciale Staten. De schepen moeten daarom groeperen bij de Julianasluis in Gouda en de Hefbrug Gouwsluis in Alphen. Recreatievaart mag alleen met de binnenvaart meevaren, want de bruggen gaan, zeker niet in de spits, voor pleziervaartuigen open. Buiten de spits worden waterrecreanten geacht ook met de beroepsvaart mee te liften. De planning van een doorvaart op deze Lange Masten Route wordt er daardoor niet eenvoudiger op en het varen met een kleine boot in het kielzog van een binnenvaartschip is geen pretje.

De Provincie wil zelf kijken of verbreding van de Gouwe, maar dan uitsluitend voor de beroepsvaart een optie is. Daarvoor wordt bekeken of voor autoverkeer de oostelijke randweg van Boskoop kan wordt doorgetrokken naar de A12 bij Gouda zodat de N207 als doorgaande weg kan vervallen. Ook of er een nieuwe autoverbinding kan komen van de Verlengde Bentwoudlaan via Spookverlaat naar de N11 bij Alphen.

Voor pleziervaart werd al eerder bekend dat er nieuwe sloepenroutes kan worden gemaakt tussen de Hollandsche IJssel en de Oude Rijn, die door het Bentwoud zou moeten lopen.

Dit najaar kwam de Provincie met plannen voor verbetering op langere termijn voor het autoverkeer. Een van de vijf oplossing is een aquaduct tussen Boskoop en Alphen. Een aquaduct tussen Waddinxveen en Boskoop ter hoogte van het Gouwebos werd door Waddinxveen van tafel geveegd.

 


«   »