Gierzwaluwen en vleermuizen Turfmarktkerk krijgen alternatief onderkomen

Gepubliceerd op 27 oktober 2018 om 11:32

De sloop van de op instorten staande Turfmarktkerk in Gouda kan niet zomaar, want tijdens de leegstand hebben gierzwaluwen en vleermuizen het gekraakt. Het gaat om zo’n twaalf gierzwaluwen, schat ecologisch specialist Erwin Teijgeler van de gemeente.

De vleermuizen gebruiken de kerk om te foerageren. Volgens de wet natuurbescherming kan niet het gebruikelijke protocol worden gevolgd, waarbij een jaar lang onderzoek wordt gedaan naar de omvang van de kolonie. Omdat Gouda verplicht is een alternatief te bieden gaat hij daarom uit van het 'worstcasescenario', legt hij journalist Stijn Teilemans van het AD uit.

Dit betekent dat er voor aanstaande maandag, wanneer de sloop begint, er twintig broedkasten voor vleermuizen moeten hangen en vier grotere onderkomens. De bewoners rond de kerk moeten daar dan wel toestemming voor geven en ervoor zorgen dat er geen lichtbron bij de vleermuizenkasten in de buurt is.

Voor eind april, want dan keren de honkvaste gierzwaluwen terug uit Afrika, moeten zestig houten nestkasten in de nabije omgeving de broedparen opvangen. Het is de bedoeling dat de terugkerende vogels met geluiden naar deze nieuwe plekken worden gelokt. De gemeente stelt voor om de helft van de nestkasten aan de Slangentoren van de brandweer aan de Nieuwehaven te hangen en rest aan de gevel van de buurman en eigenaar van de Trufmarktkerk Khalid Boutachekourt.

Omgevingsdienst Haaglanden oordeelt of deze maatregelen voldoende zijn. Of de sloop wordt uitgesteld, als dit niet het geval is, meldt het AD niet.

Foto Wikipedia


«   »