Projectgroep HIJM wil gestructureerd verder met herbestemming steenovens

De professionele vrijwilligers die bezig zijn met de herbestemming van de steenovens Klein Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel startten bijna drie jaar geleden voortvarend met het project HIJM, maar strandden in ambtelijke procedures die het schier onmogelijk maken om het eens te worden over de architectuur.

In een brief aan de raadsfracties en het College van B &W schrijven ze dat ze het zat zijn om iedere keer opnieuw met volgende schetsen bij de instanties langs te gaan om mitsen en maren aan te horen, terwijl die instanties zonder uitzondering positief staan tegenover het herbestemmingsplan.

De projectgroep vraagt de gemeente daarom om de instelling van een bindend raadgevend comité met vertegenwoordigers van deze (9!) instanties, zodat er snel consensus over een ontwerp kan komen. Dit defintieve schetsontwerp is nodig voor de berekening van de bouwkosten en exploitatielasten van het geplande Hollandsche IJssel Meetingpoint (HIJM) waar ondermeer een ecomuseum over de IJssel, een toeristisch centrum en horeca met multifunctionele zaalvoorzieningen moeten komen en werkgelegenheid voor een aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Onduidelijkheid over investeringen

Net voordat de gemeenteraadsverkiezingen ervoor zorgden dat het proces stil kwam te liggen, kwamen er zaken boven water waarover eerst duidelijk moet komen: ontbrekende nutsvoorzieningen en verwerving van een stuk plangebied dat niet van de gemeente bleek. Zaken waarvan de Projectgroep de (financiële) consequenties wil kennen, voordat ze een volgend ontwerp waarin alle opmerkingen zijn verwerkt wil voorleggen. De bal ligt nu bij de gemeente.

Inmiddels heeft wethouder Jan Verbeek (Cultuur) het project bewust onder zijn hoede genomen omdat ook hij het plan een warm hart toedraagt. Volgende week praat hij met de projectgroep over het vervolgtraject.

 


«   »