Lokale Rabobank negeert ch van aardrijkskundige naam Hollandsche IJssel

COMMENTAAR (ROB STOLK) - Oud-wethouder André Muller, tegenwoordig amateur-redacteur van Gouwe IJssel Nieuws, vroeg ons om een reactie op het feit dat de regionale vestiging van de Rabobank om marketingredenen Rabobank Hollandse IJssel gaat heten, zonder ch.

Ingrid de Galan-van den Berg, adviseur Marketing & Communicatie van de Rabobank legt desgevraagd uit dat ze kozen voor de 'moderne spelwijze' omdat beide schrijfwijzen zijn geoorloofd. De directie gaat dan voorbij aan het feit dat de Hollandse IJssel domweg Hollandsche IJssel heet.

Uitsluitend als je het hebt over een vergelijk tussen beide IJssels, de Gelderse IJssel (die IJssel heet) en de Hollandse IJssel (die Hollandsche IJssel heet), is het taalkundig geoorloofd, zelfs verplicht om het zonder ch te schrijven. We praten over twee verschillende dingen: taalkundige expressie en aardrijkskundige namen zijn niet hetzelfde.

Er is nooit sprake geweest van een officiële naamswijziging van de Hollandsche IJssel. Wikipedia meldt correct: 'In Nederland heeft men gewoonlijk de oude schrijfwijzen behouden, terwijl in België nieuwe schrijfwijzen werden aangenomen [...] werd dit tot nader order uitgesteld. Vandaar dat het nog altijd 's-Hertogenbosch is met -sch en dat men daar Bossche bollen kan eten.'

Pogingen van mij om de juiste spellingwijze van Hollandsche IJssel bij dezelfde Wikipedia erin te krijgen zijn jammerlijk mislukt, want 'Hollandse staat voor IJssel om de rivier te onderscheiden van de Gelderse'. De vrijwillige censurist die mijn toegevoegde ch-tjes weer wistte, zet daarmee een ieder, die op het ‘neutrale’ platform Wikipedia de waarheid denkt te vinden, op een verkeerd been.

Ook mensen, zelfs journalisten, die geen volzin kunnen tikken zonder spellingcorrector hebben last van de ch en besluiten die dan maar niet te gebruiken waar dat wel moet.

Uiterst lastig, maar lieve mensen, het is niet anders: onze Hollandse trots heet Hollandsche IJssel zoals het op de kaarten en borden staat. Taalkundig schrijf je op het oog inconsequent, maar wel correct:

‘De Gelderse en Hollandse IJssel heten de IJssel en Hollandsche IJssel’

Ik snap dat het voor menigeen gezever is en vooral lastig omdat beide schrijfwijzen bestaan en dus zijn toegestaan, maar het gaat om het principe dat het dan om verschillende toepassingen gaat.

Oud-wethouder Marco Oosterwijk van Krimpen aan den IJssel begreep dat helemaal. Rijkswaterstaat, kennelijk bijgestaan door taalkundigen en niet door aardrijkskundigen, plaatste aan beide zijde van onze Gouden Eeuw Rivier op de Algerabrug borden met Hollandse IJssel bij de Hollandse Waterkering waar nota bene duidelijk op staat dat het de Mooie Schone Hollandsche IJssel is. Oosterwijk keurde de borden terecht af en eiste borden met een correcte naam, zoals die er uiteindelijk kwamen te staan.

Dus directie van de Rabobank, die zich zo trots lokaal betrokken bank noemt: vernoemt u zich naar de Hollandsche IJsselregio? Doe dan die ch erbij. Of doe lekker modern en maak er Hollandse Rabobank IJssel van om het onderscheid te maken met de Gelderse Rabobank IJssel, mocht die überhaupt bestaan.

Doe het correct, ook om marketingredenen, want alleen dan blijft u geloofwaardig. Zo houdt u de lokale betrokkenheid nog een klein beetje levend na al het opschalen en het sluiten van alle vestigingen in onze kernen.


«   »