Provincie wil Canadese gans uitroeien en kolganzenpopulatie minimaliseren

Gepubliceerd op 28 augustus 2018 10:56

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland verzet zich fel tegen het voornemen van de provincie om de Canadese gans in Zuid-Holland  uit te roeien en de kolganzenpopulatie terug te brengen tot tweehonderd stuks. De liquidatie wordt overgelaten aan de Faunabeheereenheid die ze overigens niet meer mag vergassen in containers. Het argument van de provincie is dat het uitheemse soorten zijn die voor miljoenen schade aanrichten in de landbouw. De Milieufederatie wijst erop dat de Canadese gans en kolgans inheemse vogelsoorten zijn en de provincie met dit besluit in overtreding is.

De rechtbank besliste echter anders en stelde Zuid-Holland in het gelijk, waarop de Milieufederatie beroep aantekende. De Raad van State beslist over enkele weken over het lot van de ganzen die overigen ook op en rond de Hollandsche IJssel in grote getale neerstrijken.

Lees meer »

 


«   »