Goede resultaten bescherming vogels met mozaïk beheer

Gepubliceerd op 6 juli 2018 18:47

In het Nieuws van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard staat onder het kopje Natuurbeheer in Agrarische Bedrijfsvoering een bericht over weidevogelbescherming in de Krimpenerwaard. Het algemeen bestuur bezocht het gebied om te zien wat het resultaat is van de verrichtingen van het Agrarisch Collectief.

Antonie Vonk-Noordergraaf vertelt dat hij succes heeft met mozaïk beheer. Zo krijgen de vogels de kans te vluchten naar de stukken die op andere momenten worden gemaaid. Hij had 56 nesten. In het broedseizoen laat hij het gras in de omtrek van een nest staan. Hij baggert iedere jaar eenderde van de sloten op zijn land in plaats van alles om de drie jaar, zodat de flora en fauna in balans blijven.

Lees meer »

Enthousiast over ervaringen met drone?

In het artikel van 4 juli over het bezoek op 21 juni wordt geschreven dat de agrariërs enthousiast zijn over de drone-experimenten om nesten met infrarood op te sporen. Dat werd een week later  in Boerderij.nl weerlegd. Jammer dat de publiciteitafdeling van het waterschap dit niet heeft meegenomen in dit artikel. Lees ook onze eerder berichtgeving daarover »

NIJLGANSKUIKEN (FOTO ROB BELTERMAN)


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.