Zoek alternatief voor containertransport over water

Gepubliceerd op 4 juli 2018 11:20

 

COMMENTAAR

Het volume van de binnenvaarttransporten via de IJssel neemt sterk toe. De ontwikkeling van kansen die deze unieke rivier biedt voor recreatief toerisme en  personenvervoer over water, komt daarmee in geding.

De lobby van de havenindustrie is groot, maar alle  vaarwegen inrichten voor containertransport, al dan niet groen, is hetzelfde als autowegen vervangen door spoorlijnen. Treinen kunnen immers meer en schoner containers vervoeren dan vrachtwagens. Jammer dan voor particulieren die er niet meer met autootjes kunnen rijden.

 

Het Transferium in Alphen is infrastructureel en landschappelijk een draak, niet uit liefde, maar noodzaak geboren omdat wegen verstopt raken. De vraag is of de files er minder door zijn geworden. Ze zijn wel verplaatst: het wegverkeer staat vast bij de bruggen. De Algera en de bruggen in de Gouwe. Bovendien veroorzaakte aanvaringen met bruggen door grote schepen in de Gouwe veel directe kosten, maar ook economische problemen voor weg- en treinverkeer.

Alternatieven

Grote(re) schepen zijn niet de oplossing, ze zijn gevaarlijk voor natuur, de kunstwerken en waterrecreanten. De dominante containervaart vraag veel van de prachtige vaarwegen met een hoog landschappelijke waarde. 

Tussen Rotterdam en Zestienhoven hebben pijpleidingen tanktransport over water overbodig gemaakt.

 

Kleiner is beter

Losse vaarbakken per container, elektrisch, autonoom met een aangepaste frequentie, dat rekening houdt met dagrecreatiepieken, is een beter alternatief. Bruggen hoeven niet open, het is minder gevaarlijk voor overige verkeer en bij sluizen kan het via een moderne overtoom parallel van het andere vaarverkeer per containerbak worden afgehandeld.

Ik kan me voorstellen dat containers drijvend in bakken via een ondergronds buizenstelsel met stromend water kunnen worden vervoerd. Dat is snel, onderhoudsarm, veilig en betrouwbaar.

Ik daag de overheid, havenautoriteiten en universiteiten uit met een nieuwe bril te kijken naar transport over water en meer rekening te houden met (be)leefbaarheid voor mensen die in dit unieke gebied wonen en veilig willen genieten van de natuur en het erfgoed.

 

Rob Stolk

projectleider stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders

 

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Hans du Pré
een jaar geleden

Dit bericht spreekt mij zeer aan. Niet alleen de beleefkwaliteit van de Hollandsche IJssel heeft hier onder te lijden, ook op de oevers staan ons nog en paar kwaliteitsbederf staaltjes te wachten. Zo zijn er plannen om het recreatiegebied op het zuidelijk Sluiseiland bij Gouda, daar waar voetbalvereniging DONK zat, op te offeren voor een containeroverslagpunt met opslag. Zoiets als het Transferium in Alphen aan de Rijn, maar dan iets kleiner, want zoveel ruimte is daar dan ook weer niet. Maar het nog verder te ontwikkelen recreatiegebied verdwijnt dan van de kaart. Het maakt de Hollandsche Ijssel wel weer anders, maar niet beter.