Belevingsvaartocht biedt nieuwe inzichten

Gepubliceerd op 29 juni 2018 om 18:25

De door stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders georganiseerde informele vaartocht vanmiddag met bestuurders en beleidsmensen van de gemeenten, waterschappen en provincie die zich bezig houden met recreatie, erfgoed en (her)inrichting van de benedenloop van de Hollandsche IJssel, noemde Jan Kromwijk bij aankomst in Gouda een succes. ‘Er zijn contacten gelegd en inzichten gedeeld en dat is de basis voor een goede samenwerking’, zei hij na afloop.

Tijdens de zonnige vaartocht tussen het Capelse Vuyks Park en de Goudse Veerstal op de orginele ijsselaak den Onthaestingh van Reederij de IJsel, werd duidelijk dat er nog veel te ontwikkelen is om de vrijetijdseconomie van de streek te versterken.

Deze vaartocht is de eerste tastbare actie van de stichting. Deze tocht kwam voort uit het idee om te laten zien welke meekoppelkansen het project KIJK biedt om de vrijetijdseconomie te versterken..

Voorzitter Jan Kromwijk tijdens zijn welkomstwoord.

Klaas Dogterom legt uit welke kansen er liggen.

De stichting wil aanlegplekken en een veerverbinding met Klein Hitland bij het maritieme erfgoed de blauwe kraan van het voormalige Boeleterrein.

Onderweg gaven bestuurslid Klaas Dogterom en Projectleider Rob Stolk toelichting op de plekken waar de stichting nieuwe voorzieningen wil: aanmeerplekken, liefst op recreatieve knooppunten. Verder scheepshellingen, een museumschip in Ouderkerk, een ecomuseum en horecavoorziening op de steenovens van Klein Hitland en een extra veerpont van Ouderkerk naar Klein Hitland, die een directe verbinding mogelijk maakt tussen de kern Nieuwerkerk met Park Hitland en het wandel- en fietspadennet in de Krimpenerwaard. Ook de bescherming kwam aan de orde van het wadachtige gebied en de voorziening van een vogelkijkplaats aan de Nieuwerkerkse Groenendijk ter hoogte van de dijkdoorbraak die in 1953 plaatsvond.

Recreanten op de IJssel

De gasten verbaasden zich over de grote hoeveelheden pleziervaartuigen die langs voeren, ondanks de enorme containersschepen die pendelen tussen Haventerminal Alphen en de Maasvlakte. Inmiddels zijn de hoeveelheden recreatievaartuigen vergelijkbaar met die op de populaire Vecht.

Ook over het feit dat zoveel kinderen een duik durfden nemen in de rivier. Een medewerker van het waterschap waarschuwde dat dit niet betekent dat de rivier helemaal schoon is. Over de zelling bij De Schans wist hij te vertellen dat daar door de aangebrachte leeflaag heen af en toe nog gas opborrelt waarvan de herkomst onduidelijk is.

Na drie uur varen en ideeën uitwisselen was de trip ten einde en kon den Onthaestingh afmeren aan de idyllische steiger bij de Goudse Veerstal langs het nieuwe struinpad dat door het waterschap Rijnland is aangelegd.

Wethouder Jan Verbeek van Zuidplas (cultuur en erfgoed) was afloop ‘een stuk wijzer’, zei hij. ‘Ik heb veel dingen vernomen en gezien die ik nog niet wist en ga daar zeker wat mee doen.’

Het bestuur betreurde het dat er van Krimpen en Capelle aan den IJssel nog geen bestuurder mee kon. Ook daar heeft de stichting een aantal punten op de Kansenkaart waarvoor aandacht nodig is: het maritiem erfgoed werf Duyvendijk in Krimpen en een aanmeerplek voor de hoge mastenroute aan de Capelse kant van de sluis van de Hollandsche Waterkering die verbonden is met wal, zodat de waterrecreanten die moeten wachten op de brug een boodschapje kunnen doen.

Bas van Toledo van recreatie en erfgoed van de Provincie Zuid-Holland vroeg zich met marketeer Guido David van Zuidplas af of er in de benedenloop niet meer met de aantrekkingskracht van de stoere watergebonden industrie kan worden gedaan.

Armada

Het eerste publieksevenement wordt gehouden op de laatste zondag van augustus. Dan organiseert de stichting een armada voor de pleziervaart. Iedereen kan meevaren, want samen varen is het doel. Met deze armada wil de stichting in beeld komen bij de watersporters en naar beleidsmakers het statement maken dat omwille van de economie bij ontwikkeling van de vaarweg niet alleen naar beroepsvaart moet worden gekeken, maar zeker ook naar het belang van de vrijetijdseconomie die net zo goed voor de nodige inkomsten en werkgelegenheid zorgt.

Lees meer »

De veerpont Zeemeeuw voer af en aan tussen Ouderkerk en Ver-Hitland

Gouderak - Moordrecht kan ook nog steeds over water.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.