2020 is het jaar van de Wilde Eend

Gepubliceerd op 9 januari 2020 om 12:09

De Wilde Eend heeft het moeilijk. De laatste drie decennia geleden is er een afname in de populatie van dertig procent. Wat de oorzaak daarvan is weten we niet. Het lijkt erop dat eendenkuikens meer moeite hebben om te overleven. Daarom is in 2016 het eendenkuikenproject van start gegaan. Via de app van Erik Keijheeg, onderzoeker aan Sovon Vogelonderzoek Nederland (te laden via www.erikkleiheeg.nl), kan iedereen helpen door de kuikens te tellen. Zo wil hij een antwoord krijgen op de vraag hoeveel kuikens op welke locatie de eerste twee maanden overleven. Door per leeftijdsklasse te weten uit hoeveel kuikens een gezin bestaat, kunnen ze uitrekenen in welke fase de grootste sterfte plaatsvindt en hoeveel eendenkuikens uiteindelijk vliegvlug worden. Met deze informatie kunnen ze ook vergelijken of de kuikenoverleving en de broedselgrootte tussen landschapstypen verschilt. Omdat de leeftijd voor niet-kenners moeilijk is in te schatten, vraagt Kleijheeg een foto van de kuikens mee te sturen. Ook Vogelbescherming Nederland en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging doen mee aan het onderzoek. Er is overigens geen verband gevonden tussen bejaging en de teruggang. Naar schatting komen er zo’n 400.000 Wilde Eenden voor in Nederland.

Op de genoemde website staat uitgebreide informatie over de mogelijke oorzaken.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.