Krimpenerwaard geoormerkt als Important Bird Area (IBA)

Gepubliceerd op 3 maart 2020 om 11:15

Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland hebben bij BirdLife International aangegeven dat de Krimpenerwaard van internationaal belang is als leefgebied voor wilde vogels. BirdLife, de internationale koepel voor vogelbescherming, geeft zo’n gebied dan de zogenaamde IBA-status. Het criterium is in de meeste gevallen dat minimaal één procent van de wereldpopulatie van een vogelsoort afhankelijk is van zo’n gebied, of dat het gebied als flessenhals tijdens de vogeltrek cruciaal is. IBA staat voor Important Bird and Biodiversity AreaBekend is inmiddels dat de criteria van BirdLife niet afdoende zijn om te voorkomen dat vogelsoorten die in hun bestaan bedreigd worden gegarandeerd een toekomst hebben, maar er gaat wel een duidelijk waarschuwing van uit. 

In het Engelstalige rapport dat u via www.sovon.nl kunt downloaden, kunt u zien dat de toekenning in de Krimpenerwaard te maken heeft met de aanwezigheid van de zwarte stern, meerkoet, smient, slobeend, knobbelzwaan en de kleine zwaan, een ondersoort van de fluitzwaan.

(Foto meerkoet Rob Stolk Concepts©)


 »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.