Drijvende tuinen in Goudse Kattensingel

Gepubliceerd op 27 februari 2020 om 11:06

Het burgerinitiatief Singelpark Gouda  heeft waterschap Rijnland gehonoreerd met een bijdrage van tien mille, hiermee worden de meeste kosten gedekt voor het plan om een aantal drijvende tuinen van 7 bij 2 meter in de Kattensingel te leggen. Deze eilanden bestaan uit kokoselementen waarin waterplanten zijn vervlochten, zoals de gele lis, dodde, kattenstaart en watermunt. Deze zorgen niet alleen voor verfraaiing van de singel, maar ook voor een biologische verbetering van de kwaliteit van het water.

Jonge vissen kunnen tussen de wortels een veilig heenkomen zoeken, vogels kunnen erop nestelen en insecten vinden er een onderkomen. Dit laatste is de reden waarom het hoogheemraadschap participeert. Voor de totale bekostiging van het project ontbreekt nog duizend euro waarvoor Singelpark Gouda een crowdfundingsactie houdt. In het AD van afgelopen dinsdag (25 februari) staat een interview van Maarten Molenaar met een van de intiatiefnemers Marc Meijer. Die begonnen drie jaar geleden met de plannen om Gouda te vergroenen.

Daardoor is er inmiddels een wandelpad in het Regentesseplantsoen gekomen en is het Kleiwegplein vergroend. Nu willen ze het Houtmanspad nog verfraaien. Verder zijn er plannen voor het Vromanpark bij de Chocoladefabriek en het Houtmansplantsoen. Als die zijn gerealiseerd is er een doorlopend singelpark ontstaan. De drijvende tuinen worden 21 maart in het water getakeld.


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.