Bevers doen het te goed in onze rivierendelta

Gepubliceerd op 26 november 2019 om 17:21

In onze regio worden bevers gesignaleerd. Aan de Nieuwe Maas in het nieuwe getijdennatuurgebied op eiland De Zaag en in het Stormpoldervloedbos. Aan de Hollandsche IJssel zijn knaagsporen gezien in de buurt van de haven met historische schepen bij Leefgoed de Olifant op Ver-Hitland. Behalve in Noord-Holland komen ze weer overal voor, het gaat naar schatting om totaal zo’n 3.500 exemplaren. De herintroductie van deze dieren brengt ook waterloopkundige problemen met zich mee. De basaltblokken langs de zeewering in het getijdedeel van de rivieren voorkomen dat ze veel schade aan de IJsseldijk kunnen aanrichten. Deze beschermde diersoort met een hoge aaibaarheidfactor heeft het hier kennelijk naar zijn zin. Deze grootste knaagdieren van Europa werden eind 1988 officieel door Prins Bernhard uitgezet in de Biesbosch, het ging om exemplaren uit Oost-Duitsland. De laatste inheemse bever werd 160 jaar eerder...

doodgeslagen in Zalk aan de Gelderse IJssel, omdat uitroeiing de oplossing was tegen problemen van waterbeheer en het ondergraven van funderingen. Wildbeheereenheid de Biesbosch denkt dat bejaging van de beschermde dieren om diezelfde reden opnieuw onvermijdelijk wordt.

Waterschap Limburg was vorig jaar al tot afschot overgegaan, omdat er onveilige situaties langs beken en langs de Maas ontstonden en doodde 17 van de duizend bevers die in Limburg voorkomen. Limburg, ziet de bevers niet als een groot probleem en denkt nu aan preventie door ze op een zachte manier naar andere plekken te leiden, met behulp van beverwachters. Verhuizing van een deel van de populatie naar Groot Brittannië mislukte. De dieren dragen een parasiet, de vossenlintworm, die de Britten niet op hun eilanden willen. Deze parasiet is namelijk ook voor mensen gevaarlijk en kan door het eten van bessen en noten uit de natuur zorgen voor lever-, long- en hersenaandoeningen.

Het Gelders waterschap Rivierenland wil ook niet tot doding overgaan, omdat de bever dynamiek en biodiversiteit in het ecologische systeem brengt en hier thuishoort. Daar komen ook zo’n duizend bevers voor. Lotto Kaatee, woordvoerster van Rivierenland, vertelt in De Gelderlander dat er steeds meer schade aan de dijken wordt veroorzaakt, maar dit levert geen acute risico’s op. Waar beverdammen in Gelderland wel problemen opleveren, worden zogenaamd baever-deceivers aangebracht, een Canadese oplossing, waarbij pvc-buizen door de beverdam worden aangebracht, die voorkomen dat water teveel stijgt. Waterschap Rivierenland maakt de dijken voor bevers ook onaantrekkelijk door bomen op de oevers te snoeien, rasters te plaatsen en stenen te storten. Alleen in de uiterwaarden mogen de dieren ongehinderd hun gang gaan.

In dijken bij Zwolle groeven de dieren meer dan tien meter lange gangen tot 2,5 meter onder de grond. Dit gaf problemen met de sterkte van de Gelderse IJsseldijken. Hier willen ze de oevers nu minder steil maken, om de dieren te ontmoedigen het op een graven te zetten.

Ook het waterschap Brabantse Delta, waar de dijk langs het Dongelens Kanaal bij Waalwijk zodanig lijdt onder het gegraaf van de bever dat er niet meer gewandeld kan worden, willen ze nog geen drastische maatregelen treffen. Ze denken ook daar het ricsico onder controle te hebben. 

De Zoogdiervereniging wordt al regelmatig ingeschakeld op plaatsen waar diergedrag conflicteert met menselijke belangen, om te zorgen voor een vreedzame oplossing. Zover zal het in onze regio voorlopig niet komen.

Foto CC0


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.