De zwanenpopulatie moet je positief zien

Gepubliceerd op 9 oktober 2019 om 10:39

Teveel knobbelzwanen in de polders blijven de gemoederen bezig houden. Waar bureau Bui-Tegewoon in opdracht van de gemeente en provincie concludeert dat er meer gedaan moet worden om de populatie terug te brengen door afschot, vinden andere partijen dat het allemaal zo’n vaart niet loopt, of dat er een eind moet komen aan de monocultuur van eiwitrijk grasland voor melkkoeien, dat ganzen en zwanen trekt. Tegenstanders van jagen zeggen dat de Wildbeheereenheid Krimpenerwaard (WBE) zich niet aan de regels houdt, dieren op het nest doden en dat er toezicht ontbreekt op de jacht. Burgemeester Cazimier heeft desgevraagd aangegeven dat het te weinig prioriteit heeft om te handhaven, temeer daar er geen strafbare feiten zijn vastgesteld door de politie. Het schudden of prikken van 900 eieren zou het afschot van 700 exemplaren kunnen voorkomen, maar dat is volgens Bui-Tegewoon een te arbeidsintensieve methode waaraan instanties als Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en de muskusrattenbestrijders van het waterschap ook aan zouden moeten meewerken. De schade...

Met die schade valt volgens Ad Struijs van Pro Krimpen overigens in de praktijk wel mee. De schadevergoedingen die zijn betaald aan gedupeerde boeren waren in 2015 en 2016 nul, in andere jaren 100 tot 200 euro. Alleen in 2017 was er een uitschieter naar 5.000 euro. Zijn partij meent dat de boeren de zwanen en ganzen zelf aantrekken door de weilanden alleen met het eiwitrijke raaigraas in te zaaien. Bovendien is de populatie volgens hem stabiel, dus is er geen reden voor dieronvriendelijke maatregelen. In zijn visie is faunabeheer een provinciale taak en die laat het beheer over aan jagers van de WBE. Pro Krimpenerwaard zet daarom vraagtekens bij de cijfers die WBE genereert en pleit voor een onafhankelijke instantie om de zwanentelling te verzorgen. Struijs meent dat je de Krimpenerwaard als bolwerk van knobbelzwanen economisch positief kan zien, omdat je daarmee toeristen trekt.
Het Kontakt Krimpenerwaard wijdde er deze week twee artikelen aan.

 


 »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.