Provincie Zuid-Holland maait bermen insectenvriendelijk

De provincie Zuid-Holland is gestart met het project ‘De berm komt tot bloei’. Het doel is een bloemrijke en gezonde berm creëren als leefgebied voor insecten, omdat het aantal in enkele decennia tijd met maar liefst 75 procent is afgenomen. Vanaf dit jaar worden alle provinciale wegbermen daarom ecologisch beheerd: er wordt minder gemaaid en maaiafval wordt meegenomen, zodat de grond voedselarmer wordt. Een verschraalde bodem zorgt namelijk voor meer verschillende bloemen- en plantensoorten. Na groot onderhoud worden er direct gebiedseigen zaadmengsels ingezaaid. De bermbegroeiing komt daardoor hoger te staan en ziet er wat ruiger uit. Stroken direct langs wegen, kruisingen en zichthoeken worden voor verkeersveiligheid vaker gemaaid. Woekerplanten die overlast veroorzaken op agrarische grond of giftig zijn voor dieren, zoals akker(melk)distels, reuzenberenklauw, jacobkruiskruid, groot hoefblad en Japanse duizendknoop, zijn ongewenste plantensoorten die moeten worden bestreden. Treft u die aan, dan wordt ingegrepen na melding via www.zuid-holland.nl/bermkomttotbloei.


«   »