Plant geen coniferen maar heesters die bijdragen aan biodiversiteit

Werkgroep Gouda<-->Krimpenerwaard wil de ruimtelijke relatie van de stad Gouda met de groene Krimpenerwaard, met de Hollandsche IJssel als hartlijn, behouden en versterken met inachtneming van de landschappelijke, cultuurhistorische, natuurlijke en recreatieve functies en waarden De werkgroep heeft zijn bedenkingen over het voornemen van de eigenaar van het stuk grond bij de watertoren aan de Schielands Hoge Zeedijk 23 in Gouda. Die wil 52 populieren vellen waarvan er 28 langs de rivier staan, om vervolgens coniferen terug te kunnen zetten. De eigenaar verwijst in de kapvergunningaanvraag namelijk naar een herbeplanting zoals bij de Croda, waar coniferen staan. In de zienswijze die de werkgroep, met steun van wijkgroep Korte Akkeren, heeft gestuurd naar Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft ze verzocht er bij de eigenaar op aan te dringen mo bloeiende bomen heesters terug te planten die voor meer biodiversiteit zorgen dan coniferen.

 »