Waterschap gaat dijken natuurlijkvriendelijk maaien

Gepubliceerd op 24 april 2019 om 18:23

Vanaf half mei gaan het waterschap de dijken in twee fasen maaien. Hierdoor krijgen bloemen, planten, vogels en insecten meer kans om zich te ontwikkelen. Bloemrijke dijken dragen bij aan de biodiversiteit van flora en fauna. Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard verwacht hiermee ook een sterkere grasmat te bereiken, belangrijk voor de veiligheid. Voor de verkeersveiligheid worden wel zichthoeken en bermen kort gehouden. Onze primaire waterkeringen worden twee keer per jaar gemaaid. De eerste maaironde van de bovenste helft begint, na controle op vogelnesten, vanaf half mei, omdat dat het zicht verbetert voor het verkeer. Bij deze eerste maaibeurt wordt waar mogelijk golvend/glooiend gemaaid, zodat vlinders en insecten kunnen schuilen en voldoende voedsel kunnen vinden. Daarnaast kan bij diverse plantensoorten zaadontwikkeling plaatsvinden. Zo’n zes weken later volgt de onderste helft van het talud. De maaironde van het voorjaar wordt geëvalueerd. Dit kan leiden tot een andere aanpak in het najaar, waarvoor in de planning staat dat het talud in een keer wordt gemaaid.

Lees meer »

Foto HHSK


«   »