Bestemmingsplan 2250 hectare Natuurgebieden Veenweiden vastgesteld

Gepubliceerd op 6 maart 2019 om 11:46

De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden vastgesteld. Dit gaat over in totaal 2250 hectare natuurgebied dat voor het grootste deel een aaneengesloten gebied vormt aan de kant van de Hollandsche IJssel tussen Lageweg en de Hooge Boezen achter Haastrecht. Het gebied wordt aantrekkelijker gemaakt voor planten- en diersoorten die van nature in veenweidegebied thuishoren. Met de komst van natuur en plaatselijk een hoger waterpeil, wordt ook bodemdaling tegengegaan. 500 hectare is al opnieuw ingericht bij onder andere De Nesse. De inrichting van de rest het nieuwe natuurgebied kan nu stap voor stap beginnen. De raad dringt er sterk op aan dat maatschappelijke organisaties, agrariërs en andere grondeigenaren in de streek snel samen aan de slag gaan met een beheercollectief. Ook wil men een aantal zaken kunnen bijsturen en monitoren, zoals bemesting, plaggen en het waterpeil. Het nieuwe natuurgebied biedt kansen voor recreatie, maar de gemeente geeft niet aan hoe ze dit wil aanpakken.


«   »