Eerste metingen na maatregelen positief voor weidevogels

Gepubliceerd op 23 januari 2019 om 10:56

De eerste metingen in De Nesse en Berkenwoudse Driehoek, na invoering van maatregelen die de Krimpenerwaard vogelvriendelijker moeten maken, pakken positief uit. Van alle soorten broedden er vorig jaar meer dan in 2017. De vogels blijken duidelijk een voorkeur te hebben voor plekken waar het landschap door afgravingen en een hogere waterstand gevarieerder is geworden. Deze variatie is gunstig voor de aanwezigheid van insecten en wormen, waarmee ze zich voeden. Op basis hiervan kunnen voorzichtig conclusies worden getrokken voor de herinrichting van de 1500 hectare agrarische grond tot natuur, die er de komende jaren bijkomt. Het rapport beveelt aan om grotere aaneengesloten plas-dras gebieden in te richten. Andere natuurdoelen die moeten leiden tot meer biodiversiteit van soorten die in het gebied thuishoren, zijn in dit onderzoek niet meegenomen. Dit zal in de komende jaren wel gaan gebeuren.

Lees meer »


«