Lage dijkgebied voormalige IJsselloop blijft behouden

Gepubliceerd op 5 januari 2019 om 10:54

Het bezwaar tegen uitbreiding van bedrijventerrein De Kroon met 20.000 vierkante meter door de gemeente IJsselstein richting de IJsseldam door Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL) en Historische Kring IJsselstein, heeft zijn vruchten afgeworpen. Het fraaie veengebied Lage Dijk-Klaphek ten zuiden van IJsselstein blijft daardoor behouden als cultuurhistorisch gebied. Provincie Utrecht is het eens met de WBL dat het gebied bijzondere waarden heeft. Bij de herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie heeft ze bepaald dat het gebied wordt aangewezen als cultuurhistorisch, wat betekent dat bebouwing definitief van de baan is. Aantasting van het lage dijkgebied Lage Dijk-Klaphek, waarin ondermeer de verlande bedding ligt van de Enge en Kromme IJssel, die samen het begint vormden van de loop van de Hollandsche IJssel tot de komst van de IJsseldam, wordt daarmee voorkomen. De Provincie stelt een onderzoek in hoe dit gebied versterkt kan worden en meer zichtbaar kan worden gemaakt. Ze wil hier uitvoering aangeven samen met het waterschap in het kader van de versterking van de  Lekdijk.

Lees meer » 


 »