Opschudding over voornemen 230 populieren langs Hitlandselaan te kappen

Gepubliceerd op 7 december 2018 om 13:09

De natuurverenigingen Mooi Zuidplas en de Milieuvereniging Zuidplas zijn tegen het voornemen om de karakteristieke 60-jarige populieren langs de Hitlandselandelaan tussen de ’s-Gravenweg en de Groenendijk in Nieuwerkerk aan den IJssel te kappen. De fractie van de PvdA/Groen Links van de gemeente Zuidplas is verbaasd over het voornemen en heeft vragen gesteld. Andere politieke partijen lieten Gouwe IJssel Nieuws weten het te betreuren als de bomen verloren zouden gaan. Het echtpaar Stolk is zelfs een petitie gestart om de populierenlaan te behouden. Het algemeen bestuur van Recreatieschap Hitland vergadert 12 december over de aanpak.

Recreatieschap Hitland, dat verantwoordelijk is voor de bomen in het Hitland Park, heeft een rapport op laten stellen waaruit blijkt dat er sprake is van achterstallig onderhoud en dat de wortels het moeilijk hebben door de asfaltlaag die er 28 jaar geleden over is aangelegd. Toen destijds het omzagen van de bomen werd aangekondigd om de weg opnieuw te kunnen inrichten, kwam er een golf van reacties los. Het toenmalig bestuur van het schap zwichtte voor de tegenstanders van de kap, aangevoerd door Hayo Canter Cremers en Lex Broere. Daarbij maakte het bestuur bekend dat het slechts uitstel van executie was, omdat de bomen door het asfalteren binnen tien tot twintig jaar het loodje zouden leggen. Intussen is er een andere kijk op de natuur gekomen, zijn er andere bestratingstechnieken en is het mogelijk een 30 kilometer per uur zone in te stellen.

Petitie voor behoud populieren

Rob en Fiet Stolk zijn via petities.nl een petitie gestart om de bomen te behouden. Ze vinden dat  bij verbetering het behoud van de karakteristieke populierenlaan voorop moet staan. Die was onderdeel van de vroegere steenplaats waar de weg heenvoerde. Ze vinden dat het nu als beschermd onderdeel van het Rijksmonument steenovens Klein-Hitland moet worden beschouwd en dat het behoud van de esthetische en milieukwaliteiten van de volwassen bomen als uitgangspunt moeten dienen bij het opknappen van de laan. Ze staan op het standpunt dat de bomen pas vervangen moeten worden als ze een natuurlijke dood zijn gestorven en dat kan als het asfalt wordt vervangen voor een open wegdek en de bomen beter worden onderhouden.

Ze hebben een punt: Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft tijdens een bijeenkomst op 21 juni van de Bomenstichting duidelijk gemaakt dat ze geen voorstander is van grootschalige kap langs niet N-wegen (Niet-autosnelwegen). Groen moet daar, waar haar betreft, alleen verwijderd worden als obstakels en verkeersborden onzichtbaar worden door struikgewas.  Alleen als een boom te dicht op de weg staat moet hij weg, maar dan moet een mogelijke herplaatsing worden meegenomen.

Weg met bomen veiliger dan zonder

In dit artikel van Boomzorg.nl staan de voors en tegens van bomen langs de wegen, gebaseerd op  tientallen bronnen. Los van het vermogen om genoeg CO2 en fijnstof op te nemen die per boom drie- tot tienduizend autokilometers per jaar compenseren, is het een habitat voor ondermeer vogels en kleine zoogdieren en reduceren ze het verkeerslawaai. Ook zijn ze karakteristiek onderdeel van het landschap.

Over de invloed van de bomen op het gedrag van verkeersgebruikers is ook meer bekend. Door het tunneleffect rijden mensen rustiger en verantwoord, bochten zijn eerder te herkennen. De snelheid neemt af zodra bomen langs een weg zijn geplant en het aantal ongevallen daalt met 20 procent. Bomen langs de wegen beïnvloeden het rijgedrag positief. Hoe dichter de bomen bij elkaar staan, hoe langzamer wordt gereden. De ANWB, die aanvankelijk de aanbeveling gaf bermen in bermen door kap te verruimen, wat ervoor zorgde dat Zuid-Holland 6000 wilde gaan rooien, herriep deze conclusie bij de staten van Zuid-Holland en pleit nu voor het afschermen van bomen.

Foto Frans Schouwenburg

Op deze foto van rond 1900 is achter de kerk is de net aangelegde laan met toen nog jonge populieren te zien. 


«   »