Boeren Krimpenerwaard kunnen natuur technisch zelf beheren maar...

Gepubliceerd op 5 december 2018 om 17:14

Een onderzoek van Wageningen Environmental Resaerch (WENR) geeft aan dat de boeren in de Krimpenerwaard de natuur deskundig kunnen beheren, meldt Nature Today. Dit blijkt uit het resultaat van samenwerking tussen Provincie en Zuid-Hollands Landschap met boeren in de Natuurcoörporatie Krimpenerwaard (NK), maar voor integratie van recreatie en toerisme is weinig aandacht.

In de pilot hebben leden van de NK 90 hectare landbouwgrond voor de Provincie beheerd onder begeleiding van een lokale natuurbeheerdeskundige. Zuid-Hollands Landschap verpachtte 68 hectare in de pilot aan boeren om te beheren.

Volgens Judith Westerink van WENR, die de ecologische monitoringsgegevens met betrekking tot de grondkwaliteit vergeleek, zijn beide pilots deskundig uitgevoerd. De pachters waren het meest positief over de werkwijze van de NK, die experimenteerde met een organisatiemodel dat in de gangbare bedrijfsvoering kan worden ingepast.

Weinig aandacht voor integrale duurzaamheid

Het rapport van de Wagenings Universiteit dat via de site kan worden gedownload, stelt dat het opvallend is dat er geen concrete doelen zijn gesteld aan de structuur van de landbouwbedrijven, terwijl je dat wel zou verwachten vanuit het oogpunt van integrale duurzaamheid. Nu is alleen aandacht geschonken aan de landbouwstructuurverbetering.

Er ontbreken volgens WENR nog sociale doelen en achterliggende verkenningen. De provincie, het waterschap en gemeente hebben immers in de gebiedsovereenkomst, waarin staat dat er 2.250 hectare aan de kant van de Hollandsche IJssel voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) moet komen, ook gesteld dat behalve duurzame agrarische functies ook de recreatiemogelijkheden en het toerisme moet worden versterkt. Het lijkt erop dat hier weinig of niets mee is gedaan.

Lees meer »


 »