Populieren langs de Hitlandseland moeten eraan

Gepubliceerd op 30 november 2018 om 15:44

De 230 karakteristieke populieren langs de anderhalve kilometer lange Hitlandselaan in Nieuwerkerk aan den IJssel moeten verdwijnen, tenminste als het aan het Recreatieschap Hitland ligt. Het schap heeft een onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de bomen, omdat de weg aan een opknapbeurt toe is.

Het ingeschakelde externe bureau NLadviseurs uit Velp kwam tot de conclusie dat de wortels van de rond de zestig jaar oude bomen dermate zwak zijn dat ze een reconstructie van de slecht onderhouden laan niet zullen overleven. Het rapport geeft aan dat alternatieven onderzocht kunnen worden, maar het Recreatieschap kiest er uit kostenoverwegingen voor om de hoge bomen te zagen.

In het beheersplan van Park Hitland 2015-2024 staat dat de bomen door ruimtegebrek niet verder groeien, omdat de wortels zich niet verder kunnen ontwikkelen en er regelmatig bomen moeten worden gesnoeid vanwege dode takken en enkele die aangetast zijn worden omgezaagd en worden vervangen. Als de bomen niet groter worden door de beperkte wortelruimte en het snoeibeleid, lijkt het risico van omwaaien, waarover wordt gesproken, niet groter te kunnen worden.

Het recreatieschap wilde de bomen 28 jaar geleden ook al verwijderen om de toen nog beklinkerde laan te asfalteren. Dit stuitte op een protestactie onder leiding van Lex Broere en Hayo Canter Cremers. Dit leidde ertoe dat ze konden blijven staan.

Dat de wortels nu slecht zijn, komt door dat asfalteren. Het rapport van NLadviseurs is daar duidelijk over, maar biedt geen alternatieven, zoals herinrichting van de laan met een open bestrating met grastegels of een schelpenpad zodat de wortels kunnen herstellen.

Peter Schilthuizen van het AD sprak met de teleurgestelde Lex Broere, die zegt uitermate gefrustreerd te zijn en dat hij het niet eens is met het voornemen, omdat er volgens hem niets mis is met de bomen.

Hoewel populieren vaak al vroeg gekapt worden, kunnen ze wel 200 jaar oud worden. Uitbreken van takken is vaak een reden om de bomen te verwijderen. Dat is echter een natuurlijk proces bij populieren. Ze herstellen hiervan goed en krijgen snel nieuwe uitlopers.

Donderdag 6 december is er tussen 18.00 en 20.00 uur een inloopavond in het Golfhuis op Golfbaan Hitland waar het schap vragen beantwoordt. Het algemeen bestuur van Recreatieschap Hitland neemt 12 december het besluit.

Actievoerder tegen kap Lex Broere: (Foto buitenfotografie.nl)


«