Waterschap wordt lid van Biomassa Alliantie

Gepubliceerd op 28 november 2018 om 12:28

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft zich aangesloten bij de Biomassa Alliantie. Een intiatief gestart in Oost-Nederland om bijvoorbeeld gemaaid gras in te kuilen en om te zetten in een biomassa die voor andere doeleinden bruikbaar is. Het waterschap onderzoekt of van reststromen producten kunnen worden gemaakt die bodemdaling kunnen tegengaan of die de bodemkwaliteit kunnen verbeteren. Hiermee wil het waterschap bijdragen aan een circulaire economie. De samenwerkende partijen van de Biomassa Alliantie beschouwen biomassa als natuurlijk kapitaal.

Lees meer »


«   »