Inzet drones voor nestendetectie lijkt vruchten af te werpen

Gepubliceerd op 20 november 2018 om 11:51

Tijdens een bijeenkomst van de weidevogelwachters van de Krimpenerwaard werden de resultaten van de inzet van drones om nesten te detecteren geëvolueerd. Ook al was er een toename van vijf procent, Klaas de Mik van Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) was voorzichtig met het trekken van conclusies.

Door dronedetecties sloot het Agrarisch Colletief Krimpenerwaard meer contracten af voor last-minute beheer, zodat velden met nesten later gemaaid konden worden. De Mik vindt bestrijden van predatoren die het vervolgens op de kuikens hebben voorzien, geen oplossing. Er moet meer land geschikt worden gemaakt voor de weidevogels, kruidenrijk grasland, waarin insekten leven, zodat kuikens aan eten kunnen komen en zich kunnen verstoppen. Alleen de vos is een serieuze bedreiging vindt de NVWK en vraagt om actief beheer.

De verbeteringen zijn vooral te danken aan de samenwerking met de boeren in het gebied, volgens De Mik. Een aantal zetten stukken land onder water in het broedseizoen, om drassig landschap te creëren waar grutto’s, tureluurs en kievitten gebruik van kunnen maken. De nieuwe natuur van de Hooge Boezem achter Haastrecht krijgt ook steeds meer aantrekkingskracht op weidevogels. Floris Bakker schreef deze week uitgebreid over de bijeenkomst in Het Kontakt.


«   »