Drie natuurorganisaties willen geen woningbouw in Krimpenerwaard

Gepubliceerd op 20 november 2018 om 11:50

Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, het Zuid-Hollands Landschap en de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard roepen de provincie Zuid-Holland op om de plannen van Krimpenerwaard af te wijzen. De gemeente wil 200 hectare weidelandschap opofferen voor een woningcomplex van 7.500 woningen, in ruil voor een nieuwe oeververbinding met Ridderkerk.

Zo’n bouwplan is in strijd met het provinciaal beleid, waar de Krimpenerwaard dient als groene long van de verstedelijkte omgeving en waar grootschalige woningbouw vooral in de steden zelf moet plaatsvinden. Inwoners en buurgemeenten zijn niet eens betrokken bij het Krimpenerwaardse initiatief en meer woningen leidt bovendien tot meer autoverkeer, menen de drie natuurorganisaties.


«   »