Waterschap Stichtse Rijnlanden krijgt 740.000 euro voor natuurherstel watergebieden

Gepubliceerd op 9 november 2018 om 10:57

De Provincie Utrecht stelt van 3 december 2018 tot en met 15 februari 2019 de regeling niet-productieve investeringen water open in drie beheersgebieden van de waterschappen. Hiermee wil de provincie de doelen bereiken van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) die gaat over de stand van vissen, planten die geheel of gedeeltelijk onder water leven, op het wateroppervlak of langs de oever (macrofyten), kleinere, zonder loep of microscoop zichtbare dieren die in het water leven (macrofauna) en algen, bactierën en blauwalgen (fytoplankton). 

Verbeteren kan door beperking van de meststoffen en andere verontreinigende stoffen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, plantenfilters (helofytenfilters), vispassages en door beken terug te brengen in hun natuurlijke vorm. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden krijgt hiervoor 740.000 euro van de ruim 3,5 miljoen die de provincie beschikbaar heeft.

Lees meer »


«   »