Gierzwaluwen en vleermuizen Turfmarktkerk krijgen alternatief onderkomen

De sloop van de op instorten staande Turfmarktkerk in Gouda kan niet zomaar, want tijdens de leegstand hebben gierzwaluwen en vleermuizen het gekraakt. Vermoedelijk gaat het om zo’n twaalf gierzwaluwen, schat ecologisch specialist Erwin Teijgeler van de gemeente. De vleermuizen gebruiken de kerk om te foerageren. Volgens de wet natuurbescherming kan niet het gebruikelijke protocol worden gevolgd, waarbij een jaar lang onderzoek wordt gedaan naar de omvang van de kolonie. Omdat Gouda verplicht is een alternatief te bieden gaat hij uit van het 'worstcasescenario', legt hij journalist Stijn Teilemans van het AD uit.

Dit betekent dat er voor maandag 5 november, wanneer de sloop begint, twintig broedkasten voor vleermuiskasten moeten worden opgehangen en vier grotere onderkomens. Voor eind april, want dan keren de honkvaste gierzwaluwen terug uit Afrika, moeten er voor hen zestig houten nestkasten in de buurt hangen. Het is de bedoeling dat de terugkerende vogels met geluiden naar deze nieuwe plekken worden gelokt.

De bewoners rond de kerk moeten daar dan wel toestemming voor geven, en bereid zijn ervoor te zorgen dat er geen lichtbron in de buurt komt. Omgevingsdienst Haaglanden oordeelt of deze maatregelen voldoende zijn.

De gemeente stelt voor om de helft van de nestkasten aan de Slangentoren van de brandweer aan de Nieuwehaven te hangen en rest aan de gevel van de buurman en eigenaar van de kerk Khalid Boutachekourt.

Of de sloop wordt uitgesteld als dit niet het geval is, meldt het AD niet.

Lees meer »


«   »