Stichting Probos helpt bij bestrijding woekerplant Japanse duizendknoop

Duizendknoop kan grote schade veroorzaken aan de stabiliteit van dijken en taluds langs watergangen. Waar duizendknoop groeit moet frequenter gemaaid worden. De soort veroorzaakt schade aan verhardingen, rioleringen en funderingen door de enorme groeikracht van de wortelstokken. Dat brengt hoge kosten met zich mee.

Stichting Probos ontwikkelde een beslisboom waarmee kan worden vastgesteld welke maatregelen u kunt treffen bij de bestrijding. Die vindt u op bestrijdingduizendknoop.nl

Als de Japanse duizendknoop bij een beek- of rivieroever groeit, heeft dit een nadelig effect op de inheemse vegetatie. Ze houdt licht tegen en verspreidt een chemische substantie die het gedrag, groei, gezondheid en fysiologie van andere planten en insecten kan aantasten. Er zijn minder soorten ongewervelde dieren waar de duizendknoop groeit dan wanneer er inheemse planten zijn. Duizendknoop heeft dus een grote impact op zowel biodiversiteit als natuurlijkheid.


«   »