LTO tegen peilverlaging noordrand Krimpenerwaard

De Land en Tuinbouworganisatie wil het peil geen 35 centimeter hoger, zoals het waterschap heeft aangekondigd. Hiermee wil het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) natuurontwikkeling door boeren afdwingen. Het door de boeren ingehuurde PPP Agro Advies rekende de consequenties door. Aan de hand van die bevindingen trekt LTO Noord-afdeling Krimpenerwaard de conclusie dat er op de percelen daarna nauwelijks meer te boeren valt. De belangenorganisatie vreest bovendien dat de waterpeilverhoging zelfs leidt tot snellere bodemdaling omdat de ondergrondse stroming richting de dieper gelegen Zuidplaspolder daardoor zal toenemen en er meer druk op de kwellen in de omgeving komt. HHSK wil er niet op reageren, maar het plan eerst bespreken. In november komt het waterschap met het definitieve plan. (Bron: Nieuwe Oogst)

Foto ©Rob Stolk Concepts


 »