Halve centimeter klei op veengrond kan bodemdaling remmen

Gepubliceerd op 20 september 2018 om 10:18

Door een toplaag van klei over de veengrond te deponeren hopen  het Veenweiden Incovatie Centrum en Louis Bolk Instituut het inklinken van veenweidegrond tegen te kunnen gaan. De CO2 uitstoot wordt daarmee ook minder. Organische stof in klei breekt minder snel af dan veen. Door het veen, dat vergaat als het in aanraking komt met lucht, met een kleilaag van de buitenlucht te isoleren, houdt het afbraakproces op, luidt de theorie. Volgens onderzoeker Joachim Deru van het Louis Bolk Instituut is een kleilaagje van een halve centimeter voldoende. Of dat in de praktijk gaat werken wordt uitgezocht in Zegveld (Krimpenerwaard). De CO2 uitstoot en de beschadigingen die de noodzakelijke kleitransporten zelf kunnen veroorzaken, worden meegewogen. De onderzoeker werkt nauw samen met Royal Haskoning DHV, melkveehouders, LTO Noord en de waterschappen.

Het AD besteedde er een artikel aan.

Lees meer »


«   »