Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders

Aanvullende informatie op de website.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u informatie op deze website toevoegen , stuur een e-mail naar contact@hollandscheijsselaltijdanders.nl

 

Exemplaren van de verschillende kaarten ontvangen?

Indien u de wandel-, fiets-, of vaarkaart aan uw klanten beschikbaar wilt stellen , stuur dan een e-mail naar  contact@hollandscheijsselaltijdanders.nl