Lees dit eerst! De door ons verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld ter verificatie op juistheid bij de betrokken instanties.  Al betrachten we zorgvuldigheid, voor niet correct weergegeven feiten of kennelijke schrijffouten kunt u ons niet in gebreke stellen. Constateert u een dergelijke omissie, geeft dit dan s.v.p. snel door, zodat we het bericht snel corrigeren/verwijderen.


Virtueel  Toeristisch en recreatief  informatiecentrum voor de regio Hollandsche IJssel. Actualiteiten, evenementen, cultuur, natuur en erfgoed.

 

Deel deze website.

Holland in een Notendop, alleen Amsterdam en tulpenvelden ontbreken. Het landschap is uniek met middeleeuwse stadjes en kernen, molens, monumenten, twintig (!) musea/oudheidskamers, sluizen, polders, scheepsbouw en de gevarieerde natuur rond de zoetwatergetijrivier.

Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders doet zijn best om deze streek met 100 kilometer ijsseloevers nog bekender, aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken, zeker over het water. Daarnaast houden we ons bezig met de profilering van de regio als GoudenEeuwRivier.nl 

Wilt u erop uit? Raadpleeg dan eerst de Regio-agenda op website met evenementen, lopende tentoonstellingen en direct links naar theater-, bioscoopprogramma’s etc.

Voor informatie, persberichten contact@hollandscheijsselaltijdanders@nl


VAST NOTEREN

Binenkort bijeenkomst in theaterzaal Garenspinnerij Gouda om over de toekomst van toeristische recreatie rond de Hollandsche IJssel te praten. Opgeven »


GRATIS IEDERE VRIJDAG

Nieuws Altijd Anders

met weekoverzicht en
cultureel programma

Download laatste nummer »


De opbrengst van onze WEBWINKEL komt geheel ten goede aan doelen van onze stichting.


VANWEGE DE CORONACRISIS WORDT DEZE WEBSITE VOORLOPIG NIET GEUPDATE.

De VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT ALS DAAR AANLEIDING TOE IS.


Corona, corona, corona en dan ...

Op dit moment praten over versterking van de vrijetijdseconomie voelt ongepast. Wie wil overleggen over het organiseren van groepsevenementen en -activiteiten, als je nergens naartoe mag en iedereen thuis moeten wachten, bezorgd over hun relaties vooral ouderen en zwakkeren?

We zijn als organisatie afhankelijk van input en investeringen van veel partijen die nu de coronauitbraak te lijf moeten. Daarom staan onze plannen even in de ijskast.

We wensen alle mensen die getroffen zijn door de ziekte en maatregelen veel sterkte en gezondheid.